Rüyada Namaz Kılmak

Rüyada Namaz Kılmak

Rüyada Namaz Kılmak Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

Rüya tabirleri açısından rüyada namaz kılmak  hayırlara vesiledir. Aşağıda kapsamlı olarak bu konuyu ele aldık. Etraflıca okumanızı tavsiye ederiz.

 • Rüyada cemaate namaz kıldırdığını görmek, bir şeye kefil olmakla yorumlanır.
 • Rüyada namaz kılmak ; Bazen bu rüya korkuya, bazen de kadir kıymetinin ve isminin yüceliğine, reis olmaya yorumlanır. Bazen de ana-babaya veya üstada yorumlanır.
 • Bir kimse imam olduğunu ve güzelce abdestli olarak kıbleye dönüp, fazlalık ve noksanlık yapmadan cemaate namaz kıldırdığını görse, mevki sahibi olur.
 • Rüyada namaz kılmak ; Kıbleden başka tarafa namaz kıldığını gören kimse arkadaşlarına hıyanet eder. Bazen de mahzurlu ve yasak bir iş yapar.
 • Bir kimse kendisini bir kavme imametlik ediyor görse o kimse vali olur ve orada adaletin icrasına muvaffak olur, eğer kıblesini doğrultmuş ve namazı da tamamlamış ise, bir kavme iyilikle emreder, kötülükten de kaçınır.
 • Bilmediği bir yerde tanımadığı bir cemaate imamlık yaptığını ve namazda da hangi sureyi okuduğunu bilmese iyi bir ölüme yaklaşması ile yorumlanır.
 • Bir kadın kendisini erkeklere imam olduğunu görse vefat eder. Çünkü kadının erkeklere imamlığı caiz değildir.
 • Kendisi oturduğu yerde, cemaatin bir kısmı ayakta bir kısmı da oturduğu halde onlara imamlık yaptığını gören kimse kendisine verilen vazifeyi hakkiyle yerine getirir.
 • Kadınlara namaz kıldırdığını gören kimse, büyük bir kavmin islerini görmekle memur edilir.
 • Yan yatarak yahut yüzün koyun yatarak, üzerinde beyaz elbise olduğu halde insanlara imamlık yaptığını ve hangi mahalde olduğunu bilmediğini, namazda da okumadığını ve tekbir de almadığını gören kimse vefat eder ve insanlar onun namazını kılarlar.
 • Bir kimse kendisini erkek ve kadınlara imam olmuş görse, buna ehil ise nas arasında hüküm ve kazaya, eğer ehil değilse insanların arasını ıslaha vesile olur.
 • Rüyada Namaz kılmak ile ilgili Rüya tabirleri

  • Eğer kendisini nafile namaz kılıyor görse, o kimse bir taahhüt altına girer ve bundan da zarar görmez.
  • Rüyada kendisinin bir kavim tarafından imam yapıldığını görenin eline miras geçer.
  • Rüyada kendisini insanlara imam olmuş, halbuki Kur an okumaya da muktedir olmadığını görse, o kimse arzu ettiği şeyi bulmaya muvaffak olamaz.
  • Bir kimse kendisini bir çatıda cemaate namaz kıldırıyor görürse, bir kavme iyilik eder ve verdiği borç para yahut sadakasından dolayı insanlar arasında güzel sözlerle anılır ve şöhret sahibi olur.
  • Bir kimse rüyada kıbleyi bilemediğini veya kıbleyi aradığını, ancak hangi tarafta olduğunu bilemediğini görse, o kimsenin dininde hayrette olmasına yorumlanır. Doğru olarak Kabe tarafına namaz kıldığını gören kimsenin, dininin doğru olduğuna yorumlanır.
  • Rüyada namaz kılmak ; Bir kimse rüyada namazını tamam ederek selam verdiğini görse, o kimse üzüntü ve kederlerden kurtulur ve onun hali sevgi ve muhabbete dönüşür. Sağ tarafına selam vermesi, bazı islerinin iyileşmesine ve sol tarafa selam verip sağ tarafına selam vermemesi de, islerinin bir kısmının çıkmaza girmesine ve kendisinin de sıkıntıya düşmesine yorumlanır.
  • Rüyada namazı bitirip selam vermek, Peygamber in eser ve sünnetine tabi olmaya, isten ayrılmaya, birini yerine veli tayin etmeye, yolculuğa ve rızka yorumlanır.
  • Doğu yönüne dönerek namaz kıldığını gören, hacca gider. Doğu ve batıya doğru namaz kıldığını görmek, İslamiyet ten uzaklaştığına, şeriata uygun olmayan bir is yaptığına delildir. Arkasını kıbleye dönmüş olduğu halde namaz kıldığını gören, İslam i arkasına almış olur. Bir rivayete göre, esinden gayri bir kimse ile yakınlaşır. Bir mescit halkını kıbleden başka bir tarafa dönerek namaz kıldıklarını görmek, o yerin devlet başkanının isinden uzaklaştırılacağına delalet eder. İlim adamlarından birinin kıblenin bulunduğu yönün aksine dönerek namaz kılar görmek, o alimin sünnet ve şeriata aykırı davrandığına işarettir. Namazının vaktini geçtiğini ve namaz kılmak için bir yer arayıp bulamadığını gören, zor ve yapılması çok güç bir ise baslar ve bir rivayete göre de, gerek dünya ve gerek ahirette güçlüğe uğrar. Namazda bir cemaate imamlık yaptığını gören, büyük bir memuriyete veya bir şirkete girerek orayı yönetir.
  • Bilmediği bir yerde, tanımadığı kimselere imamlık yaparak namaz kıldırdığını gören ve hangi ayetleri okuduğunu bilmeyen kimsenin ölümü gelmek üzeredir. Kıbleye dönüp namaz kıldığını görmek ise, uzun bir ömre delalet eder.
  • Rüyada namaz kılmak ; İbni Kesir e göre; bir cemaate imamlık etmek hayırdır. Sokakta namaz kıldığını görmek hayır değildir. Bir yerde kendisini bekleyen bir cemaate namaz kıldırdığını görmek, o yerin hükümet başkanından kendisine bir hayır geleceğine işarettir. Öğle namazını kıldığını görmek, muradının olacağına, rızık ve malinin artacağına delalet eder. Cuma namazı kıldığını gören kimse, bütün isteklerine kavuşur. Dünya ve ahirette Allah in (C.C.) ihsanına nail olur. İkindi namazın kıldığını görmek, zahmet ve zorluktan sonra muradına ereceğine delalet eder. Aksam namazını kıldığını gören hayır ve serden her ne arzu etmiş ise, ona çabukça kavuşur. Yatsı namazını kıldığını görmek, akrabaları ile iyi geçindiğine işarettir. Sabah namazını kıldığını görmek, helal rızka ve helal kazanca işarettir.
  • Namaz kılarken bir şey unutup namazı noksan kılan, bir yolculuğa çıkar. Namazını tamamlamadan yarıda bırakan kimse hacca gitmeye niyet eder, fakat gidemez. Abdestsiz namaz kıldığını gören hasta olur. Bir sahrada veya bir kırda namaz kıldığını gören kimse, ya hacca veya uzun bir yolculuğa gider. Cemaate yetişmek için camiye doğru koştuğunu gören ve namaza yetişemeyen kimsenin bir muradı varsa, yerine gelmez.
  • Sol tarafından başlayarak selam verdiğini görmek hayır değildir. Oturduğu veya yattığı yerde namaz kıldığını görmek, bitirmek istediği islerini bitiremeyeceğine, namazda dua ettiğini görmek de çocuğunun olacağına işarettir. Nafile namazı kıldığını gören, sevap getirecek bir is işlediği için Allah in (C.C.) şefaatine nail olur.
 • Rüyada Namaz Kılmak ile ilgili diğer yorumlar

  • Rüyada namaz kılmak ; Bütün gece sabaha kadar namaz kıldığını gören, dünya ve ahirette büyük hayır ve hasenata erişir. Kabe nin damında namaz kıldığını gören şeriata uymayan bir is isler. Cami, mescit ve benzeri bir yerde namaz kıldığını görmek, hayratının çokluğuna işarettir. Devlet dairelerinde, okullarda namaz kıldığını görmek, yolculuk ve helal rızıktır. Kilise ve benzeri yerlerde namaz kılmak, bir başkasının duasıyla hidayete ulaşacağına delalet eder. Namaz rüyasının yorumlarında üç şeyi dikkate almak gerekir. Farz, sünnet, nafile. Farz namazları hacca, fuhuştan ve fenalıktan çekinmeye; sünnet namazı temizliğe, sabır ve sebata, şöhrete ve halka şefkat ve merhamet etmeye delalet eder. Nafile namaz ise geniş rızık’a, dostlarının ve komşularının islerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delalet eder.
  • At üzerinde namaz kıldığını gören, kedere düşer. Namazda uzun süre ayakta durup, rükua varmadığını görmek, malinin zekatını vermediğine işarettir. Rükuya varıp da secde etmediğini görmek, ömrünün kısalığına delalet eder. Sarhoş olarak namaz kıldığını gören, yalancı şahitlik eder.
  • Rüyada namaz kılmak ; Cenaze namazı kıldığını görmek, duasının kabul olunmasına ve Cenab-i Hakk in affına mahzar olacağına işarettir. Büyük bir devlet adamının maiyetiyle birlikte at üzerlerinde namaz kıldıklarını görmek, savaş zamanı ise, zafere; baka zamanda ise, uzun ömür ve mal artışına delalet eder. Bir duvar üzerinde namaz kıldığını görmek, devlet büyüklerinden birisine bir is için başvurulduğuna ve isin olacağına delalet eder.
  • Bir bostan veya bahçede namaz kıldığını gören, Cenab-i Hakk a tövbe ve istigfar eder. Bin hamamın soyunacak yerinde namaz kılmak, haram bir mal veya rızık yediğine delalet eder. Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borçlunun borcunu ödemesine, hasta ise iyileşeceğine, sıkıntı varsa genişleyeceğine, tutuklu ise tahliye edileceğine delildir. Kurban bayramının namazını kılmak ise memuriyete, yeni bir ise, hakki olan bir şeyi elde edeceğine, sevince delalet eder.
  • Bir yerde sadece ve benzeri bir şey olmadığı halde, toprak üzerinde namaz kıldığını gören, eğer o yer bir çöplük veya pis, yahut bir mezarlık ise fakirliğe düşeceğine; ihtiyaç içinde kalacağına işarettir. Üzerinde hiçbir şey olmadığı ve çıplak bulunduğu halde namaz kıldığını gören, oruçlu olduğu bir anda fuhuş isler. Yahut haramdan kazandığı parayla sadaka verir. Namaz kılarken konuşan, verdiği hediye ve sadakayı geri alır.
  • Rüyada namaz kılmak ; Rüyada istihare namazı kılmak, yapmak istediği bir şeyden basarili olarak çıkacağına delalet eder. Rüyada bir mezar üzerinde namaz kıldığını görmek, sadaka ve zekat verilmesi caiz olmayan kimselere sadaka veya zekat verdiğine işarettir.
  • Gece yarısı namaz kılıyorsanız, her ne dilediğiniz varsa kısa zamanda yerine geleceğine yorumlanır. Bu meyanda vacip olan bayram namazını kılmanız, neşe ve sevincinizin daim olacağına, evlat ve iyi halinizin hayrını göreceğinize işarettir. Teravih namazını kılmanız halinde, dini bütünlüğünüzü her yerde tasdik ettireceğinize her türlü şefaate nail olmak yolundaki dileğinizin yerine geleceğine, ömrünüzün uzun olacağına ve itibarinizin devamlılığına hükmolunur.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s