Rüyada ölmek

Rüyada ölmek

Rüyada ölmek Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

İslami rüya yorumları açısından , rüyada ölmek hayırlara vesiledir. Detaylı anlatımı aşağıda bulabilirsiniz.

 • Rüyada bir kimseyi öldürmek, günah işlemeye yorumlanır.
 • Rüyada kendi kendini öldürdüğünü gören kimse bir daha bozmamak üzere tövbe eder.
 • Rüyada bir insan öldürdüğünü gören kimse büyük günah isler.
 • Bir kimse rüyada öldürüldüğünü görse, o kimsenin ömrü uzun olur ve çok hayra ve mala erişir.
 • Bir kimse rüyada kesmeksizin bir kimseyi öldürdüğünü görse, öldürülene hayır ve mal isabet eder. Rüyada boğazlamak, zulümdür.
 • Rüyada birisini öldürdüğünü gören kimse korku ve kederden kurtulur.
 • Rüyada kendisini öldürdüğünü gören kimse, hayra erişir.
 • Bir kimse, rüyada öldürüldüğünü görse, öldüreni bilmiyorsa dinini ihmal eder. Eğer katilini bilirse, düşmanına galip gelir ve katilinden intikamını alır.
 • Rüyada ölmek
 • Rüyada öldüğünü görmek
 • Rüyada ölmüş birini görmek
 • Rüyada ölü görmek
 • Rüyada ölüm görmek
 • Rüyada ölü birini görmek
 • Rüyada adam öldürmek

İslami Rüya tabirleri açısından rüyada ölmek

 • İmam Cafer Sadık (a.s): Bir ölünün sizi yanına aldığını görmek; sağlık ev esenlik içinde olacağınıza…
 • Daha önce ölmüş bir yakınınızı sevinçli görmek; üzüntüye…
 • Daha önce ölmüş bir yakınınızın sizinle tartıştığını veya size küstüğünü görmek; ölen yakınınızın vasiyetini yerine getirmediğinize…
 • Ölmüş birinin namaz kıldığını görmek; o kimsenin dünyadayken çok istiğfar eden biri olduğuna…
 • Tanıdığınız bir kimsenin öldüğünü ve dirildiğini görmek; o kimsenin ömrünün uzayacağına işarettir.
 • Hz. Danayla (As.): Öldüğünüzü, gusledildiğinizi, kefenlendiğinizi ve insanların ağladıklarını görmek; dinî inancınızın bozuk olduğuna…
 • Öldüğünüzü ve sonra tekrar dirildiğinizi görmek; işlediğiniz günahlardan dolayı tövbe edeceğinize ve ömrünüzün uzayacağına…
 • Ölmüş birinin size hiç ummadığınız bir şey verdiğini görmek; elinize bir mal geçeceğine…
 • Ölmüş birinin size yiyecek bir şey verdiğini görmek; helal rızk elde edeceğinize işarettir.
 • Allame Meclisi: Ölmüş birini rüyada görmek; iyi bir haber alacağınıza…
 • Öldüğünüzü görmek; ömrünüzün uzun olacağına, ancak evinizin yıkılacağına…
 • Bir ölünün dirildiğini görmek; söz sahibi biriyseniz saygınlığınızın artacağına ve murada ereceğinize…
 • Ölmüş bir kimsenin ağladığını görmek; ölen kimsenin iman üzere öldüğüne ve durumunun iyi olduğuna…
 • Ölmüş bir kimsenin güldüğünü görmek; ölen kimsenin Allah’ın azabından güvende olduğuna…
 • Ölmüş birinin hasta olduğunu görmek; Allah’ın rahmetine nail olması için o kimse adına bir fakire sadaka vermeniz gerektiğine…
 • Ölmüş birinin hayatta olan birini kucağına aldığını görmek; hayatta olan kimsenin ömrünün uzun olacağına…
 • Hayatta olan bir kimsenin ölmüş birini taşıdığını ve onu yere bıraktığını görmek; hayatta olan kimsenin hastalanacağına veya akrabalarıyla arasında husumet çıkacağına…
 • Bir ölünün hayatta olan birine bir şey verdiğini görmek; verdiği şeyin fiyatının ucuzlayacağına ve bollaşacağına…
 • Ölmüş birinin bir şey yediğini görmek; yediği şeyin piyasada azalacağına…
 • Ölmüş birinin bir şeyler söylediğini görmek; söylediği şeyin gerçekleşeceğine…
 • Ölmüş birini yeni elbiseler içinde veya pijamayla görmek; işinizin iyi olacağına…
 • Aynı rüyada ölüyü eski elbiseler içinde görmek; o merhumdan yana sadaka vermeniz gerektiğine…
 • Evinizde cenaze olduğunu görmek; ecelinizin yaklaştığına…
 • Ölmüş bir kimsenin etini yediğinizi görmek; bir daha kimsenin gıybetini etmemek üzere tövbe edeceğinize…
 • Ölmüş birini öptüğünüzü görmek; misafiriniz olacağına, gideceğine ve tekrar döneceğine…
 • Ölmüş birinin size bir şey verdiğini görmek; zenginleşeceğinize…
 • Ölü eti yediğinizi görmek; miras alacağınıza veya birinin dedikodusunu yapıp daha sonra tövbe edeceğinize…
 • İn-i Şirin: Ölülerin sizinle konuştuklarını ve sizi müjdelediklerini görmek; Allah katında iyi biri olacağınıza…
 • Aynı rüyada ölülerin sizinle kaba ve kötü bir şekilde konuştuklarını görmek; bunun aksine…
 • Ölmüş birinin güzel elbiseler giydiğini görmek; o kimsenin iman üzere dünyadan göçtüğüne…
 • Ölmüş birini beyaz elbiseler içinde görmek; o kimsenin uhrevî durumunun iyi olduğuna…
 • Ölmüş birini siyah elbiseler içinde görmek; o kimsenin uhrevî durumunun kötü olduğuna…
 • Bir ölüye elbise giydirdiğinizi görmek; ecelinizin yaklaştığına…
 • Kendi elbisenizi bir ölüye verdiğinizi görmek; üzüntü ve sıkıntıya…
 • Bir ölünün size Kuran veya dinî bir kitap verdiğini görmek; ibadet ehli biri olacağınıza…
 • Bir ölünün elbise sattığını görmek; satılan elbisenin pahalanacağına…
 • Daha önce ölmüş birine “Sen ölmüş müydün?” diye sorduğunuzu ve “Ben hayattayım!” diye cevap aldığınızı görmek; ölen kimsenin uhrevî durumunun iyi olduğuna…
 • Bir ölünün inlediğini görmek; o kimsenin dünyadayken kötü ameli biri olduğuna…
 • Bir ölünün baş ağrısından dolayı inlediğini görmek; o kimsenin dünyadayken kibirli biri olduğuna…
 • Bir ölünün göz ağrısından dolayı inlediğini görmek; o kimsenin dünyadayken namahremlere kötü gözle bakan biri olduğuna…
 • Bir ölünün kulağının ağrısından dolayı inlediğini görmek; o kimsenin dünyadayken başkalarının dedikodusunu dinleyen biri olduğuna…
 • Bir ölünün dişlerinin ağrısından dolayı inlediğini görmek; o kimsenin dünyadayken insanlara küfreden biri olduğuna…
 • Bir ölünün karın ağrısından dolayı inlediğini görmek; o kimsenin dünyadayken haram yiyen biri olduğuna işarettir.
 • Cabir Mağribî: Anî bir ölümle ölmek; mümin için rahatlığa, kâfir için azaba…
 • Öldüğünüzü ve gusledildiğinizi görmek; dindar biri olacağınıza işarettir.
 • Kirman: Öldüğünüzü, cenazenizin tabuta konduğunu ve insanların tabutun arkasından yürüdüklerini görmek; saygınlık kazanacağınıza…
 • Öldüğünüzü ve tabuta konduğunuzu görmek; iyiye…
 • Aynı rüyada defnedildiğinizi görmek; kötüye…
 • Ölmüş birinin sizi sırtına alıp götürdüğünü görmek; haram mal elde edeceğinize…
 • Öldüğünüzü ve tekrar dirildiğinizi görmek; son derece iyiye…
 • Bir ölüyü dirilttiğinizi görmek; gerçek hayatta seçicilik yapıyorsanız, artık bu mesleğe ihtiyaç duymayacağınıza…
 • Daha önce ölmüş birinin tekrar rüyada ölmek; çocuğunuzun öleceğine…
 • Çocuğunuzun rüyada ölmek; zengin olacağınıza ve düşmanın şerrinden güvende olacağınıza…
 • Ebeveyninizin vefat ettiğini görmek; işinizin iyiye gideceğine…
 • Gerçek hayatta hamile olan bir kadının öldüğünü ve gusledildiğini görmek; aynı kadının bir erkek çocuğu dünyaya getireceğine…
 • Bir ölünün dirildiğini ve sevinçli olduğunu görmek; durumunuzun iyi olacağına…
 • Hayatta olan birinin vefat ettiğini görmek; bunun aksine…
 • Ölmüş babanızı güzel elbiseler içinde görmek; mal varlığınızın artacağına…
 • Ölmüş hanımınızı görmek; fakirleşeceğinize…
 • Ölmüş oğlunuzu görmek; üzüntüden kurtulacağınıza…
 • (Kadınlar için) ölmüş oğlunuzun tekrar dirildiğini görmek; uzaktaki bir yakınınızın seferden döneceğine…
 • Bir ölüyü dirilttiğinizi görmek; bir gayrimüslimi Müslüman edeceğinize işarettir.

Rüyada ölmek ile ilgili diğer yorumlar

Rüyada Ölmek dince eksikliğe ve itikat bozukluğuna; yolculuğa, bir yere taşınmaya yahut yoksulluğa yahut evlenmeye tabir olunur.Ölüm bazen uzlete, rahata kavuşmaya yahut şerefe; ani ölüm yoksul için zenginliğe, zengin için yoksulluğa, Ölmek, bir hatadan yahut günahtan pişman olmaya, ölüm belirtileri olmadan, uyurken hastalanmaksızın rüyada ölmek ömrünün uzun olmasına, Bir şeyden korkan yahut üzüntü ve sıkıntı içinde olan kimsenin öldüğünü görmesi hayra ve esenliğe, Ölü olduğunu görmek sevince ve imrenilecek güzel bir duruma gelmeye, Ölüm anı ve onun sıkıntılarını çektiğini görmek çıkar için insanlara zulmetmeye, Bazen ölüm anı dinde tartışmaya, ev taşınmaya, borç ödemeye, evlenmeye, misafiri hazırlamaya, bir sanattan diğer sanata geçmeye yahut haklardan istifade etmeye, Ölü üzerine feryat ederek ağlamak vaaz ve nasihate, bu ağlamayı dinlemek çirkin koku yayan bir yeri açmaya ya da çalgı aletlerinin çalındığı bir merasimde bulunmaya; bir nine çıkarmaya, Ölü ardından üzüntüyle – sesli de olsa- ağladığını görmek sevinç ve sürura, Ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek durumun değişmesine, çirkin amellere, Ölerek toprak zeminde çıplak kaldığını görmek yoksulluğa, bir yatağın üzerinde kendini böyle görmek dünyasının iyileşmesine, bir sedir üzerinde ölüp çıplak kaldığını görmek şeref ve rütbeye, Öldüğünü, tabuta konarak omuzlar üzerinde mezara götürüldüğünü fakat defnedilmediğini görmek dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkie geçmeye, defnedilmiş ise dünyanın kendisine galip gelmesine; Öldüğü halde kefen, tabut ve yıkanmak gibi şeyleri görmemek bir şeyin kırılmasına yahut yıkılmasına, Ölüp de defnedildiğini görmek tövbe etmeden vefata, öldüğü halde dirildiğini görmek tövbe etmeye, Öldüğü halde yaşadığını görmek yoksulluktan sonra zengin olmaya, günahlarından tövbe etmeye, yolcu ve gurbette ise vatanına dönmeye, Bilinmeyen kadının ölmesi yağmur yağmamasına, bu kadının dirilmesi bereketli yağmurlara, Hanımının ölüp tekrar dirildiğini görmek ziraat ve harmandan fayda görmeye, Kadınların vefatı çocukların ölümüne, çocukların ölümü kadınların vefat etmesine, Ölmüş birinin ölmediğini söylemesi, onun durumunun şehitlik makamı olduğuna, Ölmüş birini sırtına almak dinsiz birinin meşakkat ve sıkıntısını üzerine almaya, Ölüyü, mutat olan şeklin dışında yüklendiğini görmek haram mala, Ölü taşıdığını görmek devlete hizmet etmeye, Ölmüş birini hasta olarak görmek, onun dini bir vazifeden sorumlu tutulduğuna, Ölmüş birinin kişinin kendisi ve insanlar için bir şeyi haber verdiğini görmek, bu haberin aynen çıkmasına; ölü geçmişte olmayan bir şeyi haber vermiş ise bu rüyanın geçersiz olmasına, Ölüyü güzel bir sedirde görmek, onun Cennette olduğuna, Ölüyü beyaz, yeşil elbiseler içinde yahut sağlıklı ve iyi durumda görmek, onun kabirdeki halinin iyi olduğuna; siyah ve çirkin renkli elbiseler içinde ve üzüntülü görmek azap çektiğine, Ölünün ardı sıra gitmek, ölen kimsenin meslek ve işine, görüş ve düşüncesine uymaya, imamın ( önder konumdaki kimselerin) ölmesi şehrin yahut o yerleşim alanının harap olmasına, Uzaktaki yahut kaybolmuş birinin ölüm haberini almak, onun dilce noksanlık içinde olduğuna, Oğlunun rüyada ölmek düşmanından kurtulmaya, kızının rüyada ölmek ümitsizliğe, Erkek kardeşinin rüyada ölmek düşmanın vefatına yahut zarardan kurtulmaya, Ölü ile arkadaşlık etmek yolculuğa ve bununla erişilecek hayra, Ölüyü yediğini görmek uzun ömre, Ölünün bir şey yemesi, o şeyin pahalılaşmasına, Ölmüş anne ve babalarının sağ olduklarını görmek korkudan emin olmaya, sevinç ve mutluluğa, Ölüyü dirilttiğini görmek birinin hidayetine vesile olmaya, Ölmüş birinin ikinci kez rüyada ölmek, onun adaşı yahut yandaşı olan birinin vefat etmesine, Ölünün bir yerinden şikâyet ettiğini görmek, onun bir şeyden sorumlu tutulduğuna, Ölüye bir şey vermek – eğer ölü bunu almış ise- mal veya dünyalığına gelecek zarara, Ölünün yenecek bir şey vermesi ummadığı yerden rızka nail olmaya, Ölünün elini tuttuğunu görmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine, Ölü bir kimseyle konuşmak uzun ömre, Tanıdığı bir ölüyü öpmek veya onun tarafından öpülmek onun vereselerine bıraktığı mal ve ilminden istifade etmektir.

Rüyanız Hayrolsun

One thought on “Rüyada ölmek

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s