Rüyada Tavuk Görmek

Rüyada Tavuk Görmek

Rüyada Tavuk Görmek Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

Rüyada tavuk görmek, güzelliği yanında ahmaklığı ile de tanınan bir kadına yorulur. Daha detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz

 • Rüyada tavuk görmek, bekar için gayet güzel veya sempatik biriyle evlenmeye işarettir.
 • Bir kimse rüyada tavuğu evinde ötüyor görürse, o kimsenin belalı, isyankar ve yalan söyleyen birisi olduğuna yorumlanır. Bazıları da, tavuk ve onun yele ve kanadı menfaatli maldır dediler.
 • Rüyada görülen tavuk, neşeli ve asil bir kadındır.
 • Rüyada piliç eti yediğini gören kimsenin, büyük bir adamdan eline mal geçer.
 • Piliçler, zahmetsiz ve acele meydana gelecek bir işe yorumlanır. Çünkü civcivlerin terbiye devrelerinde kimseye ihtiyaçları yoktur.

İslami rüya tabirleri açısından Rüyada tavuk görmek

 • Rüyada tavuk görmek, güzelliği yanında ahmaklığı ile de tanınan bir kadına delâlet eder.
 • Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada tavuk görmek, üç vech ile tâbir olunur: a) Güzel zevce, b) Güzel hizmetçi, c) Sadık hizmetkâr.
 • Kirmanî de demiştir ki: Rüyada birçok tavukları olduğunu ve onları bir yere topladığını görmek, hayır ve nimete delâlet eder.
 • Rüyada bir tavuk avladığını görmek, hazmı kolay olan helal rızka işarettir.
 • Rüyada bir tavuk boğazladığını görmek bir cariyenin bekâretini gidermeye işarettir.
 • Rüyada çöplükte eşinen tavuk görmek, asaletsiz ve alçak bir kadına, tavuğun piliçleri de zinadan meydana gelen çocuklara delâlet eder.
 • İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada tavuk görmek, evin hizmetçilerine, piliçleri de hizmetçilerin evlatlarına delâlet eder.
 • Rüyada bir nice tavuğu olduğunu görmek, bir cemaata reis olmaya işarettir.
 • Tavuk eti ve tüyü mal ve nimete delâlet eder.

Rüyada tavuk görmek için diğer yorumlar

 • Rüyada evine bir tavuk girip orada yumurtladığını görmek, güzel bir kadından gelecek mala delâlet eder.
 • Rüyada hasta bir adamın yanına tavuğun girdiğini görmek, o hastanın afiyet bulacağına işarettir.
 • Tavuk piliçlerinin tabiri de böyledir.
 • Rüyada bir tavuğun ezan okuduğunu görmek, şer, hayırsızlık ve ölüme delâlet eder.
 • Çünkü tavuğun ezan okuması muhaldir.
 • Rüyada piliçler görmek, rahatlatıcı elbiseye, şiddet ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.
 • Bir kimsenin rüyada evinde sayılmayacak kadar çok tavuğun bulunduğunu görmesi, zenginliğe, insanların başına reis olmağa, korku ve kederden kurtulmağa delâlet eder.
 • Bazı kere de rüyada tavuk görmek, yetimleri terbiye eden ve onlara sadaka toplamak için gayret gösteren menfaatlı bir kadına delâlet eder.
Reklamlar

Rüyada Çaydanlık Görmek

Rüyada Çaydanlık Görmek

Rüyada Çaydanlık Görmek Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

 • Rüyada kaynayan çaydanlık görmek, aile hayatında huzur ve mutluluğa işarettir.Çaydanlık ateşte değilse sonu çabuk gelecek sıkıntıya yorulur.
 • Bazılarına göre de rüyada çaydanlık görmek dedikoduya işarettir.
 • Rüyasında çaydanlık görmek, hakkında bazı dedikodular yapıldığına; çaydanlıktan çay doldurulduğunu görmek, kötü bir söz işiteceğine; çarşıdan bir çaydanlık satın aldığını görmek, bir kişi ile ağız tartışması yapacağına işaret eder.

Rüyada Çağlayan Görmek

Rüyada Çağlayan Görmek

Rüyada Çağlayan Görmek Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

 • Rüyada çağlayan kenarında yürümek, başında kavak yelleri esen, gamsız ve hayat ilmini idrakten uzak bir kimseye yorulur. Bu kimse eğer çağlayanı geçerse hayattaki engelleri de aşacak demektir.
 • Rüyada çağlayan görmek büyük bir faydaya yorumlanır. Rüyasında çağlayan altında yıkandığını görmek, büyük bir mirasa konacağına; çağlayandan bir bardağa su alıp içtiğini görmek, bulunduğu bir mevkiden daha yüksek bir yere geçeceğine işarettir.
 • Çağlayandan atlayıp karşı tarafa geçtiğini görmek, hayatta önüne çıkacak bütün engelleri aşacağına işaret eder.

Rüyada Diş Görmek

Rüyada Diş Görmek

Rüyada Diş Görmek Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

Rüyada diş görmek ev halkı hakkında haberler verir. Üst çenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarafından olan akrabalarıdır. Alt çenedeki dişler ise ana tarafından akrabasıdır. İkisi alt ve ikisi üst çenede bulunan dört ön dişlerden alt çenedeki iki ön diş, rüya sahibinin babası tarafından değil de, kendi neslinden meydana gelmiş olan en yakın kimseleridir.

 • Rüyada diş görmek, üst çenede olan iki ön dişler ise baba ile amcadır. Bunların sağ taraftaki baba, sol taraftaki amcadır. Rüya sahibinin babası ve amcası yoksa, o iki ön diş iki erkek kardeşidir veya iki çocuktur ya da şefkatli iki dostudur. Köpek dişleri amca oğullarıdır veya amca oğulları yerine geçen iki dostudur.
 • Rüyada diş görmek , köpek dişlerinin yanındaki diş ise rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine güvenilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan reisidir veya onun yerine geçen reisin dostudur.
 • Ön azı dişler dayı ve dayı oğulları veya öğüt vermede onların yerine geçenlerdir. Arka azı dişler rüya sahibinin dedeleri ve kendileri ile iftihar eden küçük erkek çocuklarıdır.Rüyanız Hayrolsun
 • Alt çenede bulunan iki ön dişler, ana ve haladır. Bunların sağ tarafta olanı ana, sol taraftaki de haladır. Eğer rüyayı görenin ana ve halası yoksa, o dişler onun kızkardeşi veya kızkardeşlerinin iki kızıdır. Ya da öğüt vermede onların yerine geçen kimsedir.
 • Ön iki dişlerin yanlarindaki sivri dişler, rüya sahibinin amca veya hala kızı yada öğüt vermede amca ve hala kızı yerine geçen kimsesidir. Bunlari takip eden diğer sivri dişler, rüya sahibinin ailesinin büyüğü ve her yönüyle kendisine itimad edilen reisi veya onun yerine geçecek bir kimsedir.
 • Alt çenede bulunan ön azı dişler, rüya sahibinin teyze veya dayı kızı veya öğüt vermekte onların yerine geçen kimsesidir.
 • Arka azı dişler rüya sahibinin aile halkından uzak akrabaları büyükanneler ve kendileriyle iftihar edilen küçük kızlarıdır.

İslami rüya tabirleri açısından rüyada diş görmek

 • Dişlerden birisinin rüyada oynaması hastalıktır. Dişin düşmesi veya kaybolması yukarıda da açıklandığı gibi dişin temsil ettiği şahıslardan birisinin ölmesi veya mağdur olmasıdır. Eğer rüyada dişi çıkarırsa ve onu bir yere gömmezse, dişin tabirde temsil ettiği akrabasının benzeri olan birisinden dişin kıymetince eline mal geçer. Eğer dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettiği akrabası ölür. Diğer dişlerin tabiri de böyledir.
 • Rüyada dişine bir zarar geldikten sonra onu çıkaran, akraba veya yabancı birisinden dişin kıymetince istifade eder.
 • Bazı dişleri yıpranıp veya çürüyüp belirsiz hale gelirse, o dişin tabirde işaret ettiği kimseye -bir daha ondan istifade edilemeyecek şekilde- bir bela isabet eder.
 • Rüyalar diş görülmesi,  eğer ön dişler fazla uzun, güzel ve beyaz olarak görülürse rüyayı gören kişinin baba ve amcası mal ve dünyaca güçleneceğine işarettir.
 • Rüyada bütün dişlerinin oynadığını gören kimsenin aile halkı arasında münakaşa çıkar. Rüyada kalbinde diş bittiğini gören kimse ölür. Dişlerini çıkardığını gören şahıs, zorla malını sarfeder veya ödemesi gereken birşeyi öder.
 • Rüyada diş görmek eğer dişler sararmış ve siyahlaşmış ise, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı -utancından- yüzü kızaracağına işaret eder.
 • Dişlerinde pis ve kötü bir koku bulunduğunu gören kimsenin ailesi kötü isimle anılır. Dişlerinin çürümüş olduğunu gören kimsenin ailesinin durumu zayıflar. Bir insan rüyada yukarıda anlatılan dişlerden bazısının düştüğünü görürse tabirde o dişle yorumlanan kimsenin helak olacağına işarettir.
 • Rüyada diş görmek ile ilgili diğer yorumlar
 • Dişlerin, uzadığını ve büyüdüğünü gören kimsenin evinde münakaşa çıkar. Dişlerinin siyahlaşmış ve çürümüş olduğu halde düştüğünü gören kimse, bütün sıkıntılardan kurtulur.
 • Dişlerini kökünden çekip kopardığını ve onları yere gömdüğünü gören kimsenin, aile halkının tümü ondan önce ölürler ve onları gömer.
 • Rüyada dil ile dişlerini kökünden çekip koparmak, söylenen bir sözden dolayı aile halkının işlerinin bozulmasına yorumlanır. Dişlerin yerinden çekilip koparılması gizli işlerin meydana çıkmasıdır.
 • Rüyada dişlerin aralıklı olduğunu görmek, aile halkının dağılmasına, aralarında fesat çıkmasına veya malının noksanlığına yorumlanır.
 • Rüyada dişlerde görülen siyahlık, noksanlık veya kırık, meydana gelecek üzüntü ve kedere işarettir.
 • Dişlerini kendi eliyle çıkardığını gören kimse, malını kötü bir şekilde tasarruf eder yahut pişman olacağı kötü bir iş işler ya da meşru olmayan bir şekilde borç aldığı malından kendisine kazanç sağlar.

Bu yorumlar, rüya sahibinin dişlerini kendi eliyle halk içerisinde çıkardığı takdirdedir.

 

 

 

Rüyada Baba Görmek

Rüyada Baba Görmek

Rüyada Baba Görmek Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

Rüyada baba görmek, isteklerinizin gerçekleşeceğine, helal kazanca, rüyayı gören kişinin babası vefat etmiş ise ihtiyacı olanlara yardım etmesi gerektiğine işaret eder.

 • Rüyada hayatta olan babayı ölmüş görmek,unutulmuş acıların yenileneceğine işaret eder.
 • Rüyada baba görmek , eğer baba aileden herhangi biriyle kavga ederken görüldüyse, ayrılığa işaret eder.
 • Rüyanızda babanızın görülmesi eğer baba hasta görüldüyse kazancın boş yere harcanacağına işaret eder.

Rüya Tabirleri açısından Rüyada Baba Görmek

 • Rüyada babasını yeniden evlenmiş görmek Rüyanız Hayrolsun, kısmete ve başarılı bir hayata, anne ile babayı kavga ederken görmek, aileden ayrılığa, babanızı, sizi okşarken görmek, bütün kötülüklerden uzak olarak hayatınızı sürdüreceğinize, babanızı sıkıntılı görmek, nasihatlerini dinlemediğiniz için size kırılacağına işarettir.
 • Rüyasında babasını gören kimse güç bulur ve cesaretle olayların üstüne gidebilir. Böylece zorluklardan kurtulur. Rüyayı gören kişinin babası sağsa bir işbirliği sevinç verecektir. Babası ölmüşse, kısa bir süre sonra bir müjde ve sevilen biri gelecektir.
 • Rüyada babasını gören muradına erişir.
 • En hayırlı rüya, ana, baba, dede ve akrabaları görmektir.
 • Bir kimse rüyada babasını görürse, eğer rüyayı gören ihtiyacı var ise ummadığı yerden rızkı gelir ve birisi ona cömertlikte bulunur. Eğer yitiği varsa onu bulur, hasta ise iyileşir.
 • Rüyada baba görmek eğer babanızı yüzü asık ve kederli gördüyseniz, size dargın olduğuna; babanızı ölmüş olarak görmek, ona karşı davranışınızı yeniden gözden geçirmeniz gerektiğine, babanızın evi terk edip gittiğini görmek acı bir haberle karşılaşacağınıza, babanızın sizinle sert bir şekilde konuştuğunu görmek ise onun size karşı sevgisinin ve şefkatinin devam ettiğine işarettir.
 • Babasını gören hasta ise iyileşir, sıkıntısı varsa rahatlığa kavuşur, ihtiyacı varsa birisi cömertçe giderir, yitiği varsa bulur, bir muradı varsa yerine gelir. Babanın iyi hali kişinin kendi durumuna, babasını bir işte takip etmek onun meslek ve meşrebiini devam ettirmeye, Babaya hürmet ve tazim Allah’a itaat etmeye, ona isyan Allah’ın emirlerine uymamaya, Babanın gülümsemesi ilahi hoşnutluğa delalet eder.

Rüyada Baba Görmek ile ilgili diğer yorumlar

 • Rüyada babasını vefat etmiş görmek, kötü bir habere işarettir. Babası tarafından sevilmek, önünde hayırlı bir yol açılacağı, sıkıntılı günlerin sona ereceğine işarettir.
 • Rüyasında babası tarafından sevildiğini gören kimse önünde hayırlı bir yol açılacak demektir. Sorunların üstesinden gelineceğine işarettir. Rüyasında babasını gören kimse güç bulur ve olayların üstüne cesaretle gidebilir. Böylece sorunlardan sıyrılır. Rüyayı gören kişinin babası yaşıyorsa bu işbirliği mutlu edecektir. Babası ölmüşse, bir süre sonra bir müjde ve sevilen biri gelecektir.
 • Rüyada baba görmek karşılaştığınız zorluklarda deneyimli birinden yardım alacağınızın, eğer babanız öldüyse işte zarara uğrama olasılığınız olduğunun işaretidir.
 • Rüyasında öz babasını gören kimse güç bulur ve cesaretle olayların üstüne gidebilir. Rüyayı gören kişinin babası sağ ise bir işbirliği ve sevinç verecektir. Fakat baba ölmüş ise kısa bir süre sonra müjde ve sevilen biri gelecektir.
 • Babanın rüyada görülmesi , eğer rüyayı gören ihtiyaçlı ise, ummadığı yerden rızkı gelir ve birisi ona cömertlikte bulunur. Eğer rüyayı görenin herhangi yitiği varsa onu bulur, hasta ise iyileşir. Rüyada babanızı görmek onun size karşı olan duygularının şekline göre tabir edilir. Babanızı yüzü asık ve kederli bir halde görmek, size dargın olduğuna; ölmüş olarak görmek, ona karşı davranışınızı yeniden gözden geçirmeniz gerektiğine; babanızın evi terk edip gittiğini görmek acı bir haberle karşılaşacağınıza, babanızın sizinle sert bir şekilde konuştuğunu görmek ise, onun size karşı sevgisinin ve şefkatinin devam ettiğine işarettir. Bir kişi babasını kendisinin bir bina içerisinde oturttuğunu ve kendisi de binanın çatısını yükselttiğini görürse, dünya ve din işlerinde babasının yolunu takip eder ve bu yolda yükselir. Rüyanız Hayrolsun
 • Rüyasında babasını gören kimse güç bulur ve cesaretle olayların üstüne gidebilir. Böylece zorluklardan kurtulur. Rüyayı gören kişinin babası sağsa bir işbirliği sevinç verecektir. Babası ölmüşse, kısa bir süre sonra bir müjde ve sevilen biri gelecektir.

Rüyada Anne Görmek

Rüyada Anne Görmek

Rüyada Anne Görmek Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

Rüyada Anne görmek rüya tabirleri açısından ne anlama gelmektedir?  Aşağıda konu ile ilgili deyalı anlatımımızı bulabilirsiniz.

 • Kendi annenizi görmek, hiç umulmadık bir mirasa konacağınıza, annenizin sizi doğurduğunu görmek, gören hasta ise sağlıklı, fakir ise zengin olacağına, anneniz ile sohbet etmek, iyi haberler alınacağına, ölmüş olan annesini tekrar ölmüş görmek, huzura, anneyi hayatta iken ölmüş görmek, bir iş ile ilgili olarak büyük bir mutluluk duymaya, anneyi dövmek hastalanmaya, anneyi ağlarken görmek büyük bir mutsuzluğa işarettir. Sevdiğiniz bir kişiyle bir araya geleceksiniz.
 • Rüyada bir kişinin annesini görmesi, iyi ve kazançlı Günleri belirtir. Annesini ölü görmesi iyi bir haber veya olaya işarettir. Annesi ile dargınlık ve kavga ise, başarısızlık ve maddi kaybı işaret eder.
 • Rüyada anne görmek Sevdiğiniz kişiyle bir araya geleceksiniz anlamına da gelir.

İslami rüya tabirleri açısından Rüyada anne görmek

Anne olduğunu gören bir kadın büyük bir sıkıntıdan kurtulur. Annesini öpen insan, ona hemen kavuşur. Anne hayatta değilse sevilen birinin geleceğine işarettir.

 • Annenizi rüyanızda görmek büyük bir müjde ile yorumlanır. Anneniz ölmüş ise onu rüyada görmeniz, kendisini daima hatırlamanız ve ona karşı dini ödevlerinizi yapmanız yanı Fatiha ve Kuran-ı Kerim okumak gibi ruhunu şad edecek dualarda bulunmanız için bir ihtar, bir hatırlatmadır. Bir annenin rüyada görülmesi daima hayırla tabir edilir.
 • Abdülgani Nablus i hazretleri diyor ki:
 • Rüyada anneyi kendine derilmiş görmek, hayatta başarılı olacağınıza işarettir. Ağlar görmek sevince, güler görmek, sizin mutlu bir hayat süreceğinize delildir. Annenizi hasta görmek, üzücü bir haberle karşılaşacağınıza, annenizi ölmüş görmek, Ömrünüzün uzunluğuna delalet eder.
 •  Rüyanızda annenize çiçek verdiğinizi görmek, ölmüş ise onu mezarında ziyaret etmenizi beklediğini, sağ ise onu kucaklayıp hatırını sormanız gerektiğine yorumlanır. Annenizin sizi bir hususta azarladığını görmeniz Rüyanız Hayrolsun, onu ihmal attığınız için size dargın olduğunu gösterir. Annenizden dayak yediğinizi görmek, onun sizin iyiliğiniz için duacı olduğuna ve size karşı büyük bir sevgi ve şefkat beslediğine delalet eder. Rüyanızda annenizin mezarının çiçeklerle örtülü bir halde görmeniz, onun Allah in (C.C.) huzurunda pek hayırlı bir yeri olduğuna delildir. Annenizin cennette olduğunu görmek, eğer ölü ise hayra, sağ ise annenizin sizden hoşnut olduğuna ve hakkınızda daima duacı bulunduğuna işarettir. Bir başka rivayete görende: Bir kimsenin rüyasında annesini görmesi şayet annesi sağ ise, annesinin kalbini kazanıp, gönlünü alması gerektiğine, eğer vefat etmiş ise, ahiret hayatı için evladından hayır ve dua beklediğine işaret eder. Rüyada anneye bağırmak, kötü hareket etmek büyük günah işleyip onun bedduasını almaya ve bu yüzden de rüya sahibinin bütün işlerinin ters gitmesine işaret eder. Rüyada annenin güler yüzlü görülmesi onun duasını almaya ve ihtiyarlıkta ona yardımcı olmaya işaret eder.

Rüyada anne görmek ile ilgili diğer yorumlar

 • Rüyada annesinin kendini doğurduğunu gören kimse hasta ise iyileşir. Hasta değil ise ferahlığa kavuşur. Eğer zengin ise sıkıntıya girer, fakir ise zenginleşir.
 • Rüyada anne görmek, anneyle konuşmak: İyi haberler alınacağına Rüyanız Hayrolsun,
 • Anneyi dövmek: Hastalanmaya,
 • Anneyle oturmak veya birlikte bir yere gitmek: Huzur ve rahata,
 • Anneyi aglarken görmek: Büyük bir kedere,
 • Anneyi kendisine gücenmiş görmek: Yapmış olduğunuz bir işten dolayı kendinizi suçladığınıza,
 • Yeniden anne karnına girdiğini görmek ise sevdiklerine kavuşmaya işarettir.

Rüyada Ev Görmek

Rüyada Ev Görmek

Rüyada Ev Görmek Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

Rüyada ev görmek hayırlıdır. Ev rüyaları daima önemli sayılırlar. Bunlara dikkat etmek ve yorumu da iyi yapmak gerekir.

Rüyada ev görmek hakkında yapılan birçok yorum vardır. Evinde yeni bir oda yapan sağlığına kavuşur. Eğer evde hasta yok ve rüyayı gören de bekar ise evlenir. Yahut evinde büyük kızı varsa onu evlendirip yeni yaptığı odaya koyar.

 • Bir kimse meçhul bir evin üzerine çıktığını görürse o evin kıymeti, şerefi nispetince biriyle evlenir.
 • Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden ayrı bir evde görse, bununla beraber şerre işaret eden söz de söylese o ev o kimsenin kabri olur.
 • Bir kimse kendisini muhkem bir evde hapsedilmiş ve kapısı üzerine kilitlenmiş görürse, ve o ev de diğer evlerin ortasında olursa, o kimse hayır ve nimete kavuşur.
 • Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdüğünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresini üzerine alır. Evin kendisini yüklendiğini veya onunla beraber geldiğini gören kimsenin nafaka ve idaresi eşinin üzerine olur.
 • Rüyada ev görmek eğer güzel, temiz,  Rüyanız Hayrolsun ferah bir ev ise hayatının da gönlüne göre olması demektir. Hayatı boyunca güven içinde ve yaptıklarından zevk alacak demektir. Evin genişliği mutluluğun artması demektir. Karanlık ve pis ev sıkıntı anlamındadır.
 • Rüyada ev görmek eğer ev dağ başında ise yükselmenin, herkesten üstün duruma geçmenin habercisidir.
 • Rüyada ev görmek eğer yeni bir ev ise, yakında taşınacağınız ve iş hayatında başarılı olacağınız anlamına gelir. Eğer eski ev gördüyseniz, başarısızlığın ve hastalığın habercisidir. Güvenliği, huzuru, düşmanlardan korunmayı, rahatı, dertlerden uzaklaşmayı temsil eder.
 • Ev rüyalarına çok dikkat etmek ve dikkatli yorumlamak gerekir. Rüyada ev görmek ahirete yorumlanır. Rüyada bilmediği bir eve girip orada bir takim ölmüş insanlar görmek, ahirete işarettir. Oraya girip oturanın eceli yaklaşmıştır. Öyle bir evden çıktığını gören şiddetli bir hastalığa yakalanır.
 • Sahibi bilinen bir eve giren helal rızk için dua eder. Tahtadan veya kerpiçten yapılmış bir eve giren haram mal edinmeye çalışır. Öyle bir evden çıkan harama tövbe eder.
 • İbni Şirin’e göre; rüyada bir evin tavani, dami veya duvarinin yıkıldığını veya yandığını görmek evinde bir musibet olacağına işarettir. Evinin büyüdüğünü görmek nimete, küçüldüğünü görmek ise nimet ve rızkının azaldığına delalet eder.
 • Kirmani’ye göre; evinin ortasındaki avlu, kızına ve kız kardeşe, evin sofasi anne ve babaya işarettir. Onlari güzel ve temiz görmek onlarin hayir ve selametine, pis ve yıkık ve dar görmek onların sıkıntı, felaket ve yoksulluğu ile tabir olunur. Kendi mülkü olan bir eve girdiğini gören çok sayıda evlada sahip olur. Evinin geniş olması rızkının bolluğuna ve bereketine delildir. Güzel bir ev görmek anne ve babasinin uzun ömürlü olacaklarına, güzel bir eşle evleneceğine, zenginliğe ve yüksek bir dereceye ulaşacağına delalet eder.
 • Ebu Said El Vaiz’e göre; yeni bir evin yapıldığını görmek akrabasından birinin öleceğine, bir evi genişletmek için tamir ettiğini görmek, kedere, bir evi yıktığını görmek musibete işarettir.
 • Abdulgani Nablusî’ye göre; ev, insanin dünyasi ile yorumlanır. Rüyada yeni ve mükemmel bir evi olduğunu gören fakirse zengin olur, sıkıntıda ise genişliğe çıkar, sanatçı ise üne kavuşur, zengin ise malı artar, bu rüya herkes için hayırlıdır.
 • Bir evi süpürüp temizlediğini görmek keder ve sıkıntıdan kurtulacağına, bir ev satın aldığını görmek, büyük bir menfaate, evinin içinde veya kapısında pislik görmek ev halkının ahlaksızlığına işarettir.

İslami Rüya tabirleri açısından Rüyada Ev görmek

Rüyada ev görmek bir başka rivayete göre de erkeğin beraberce yaşadığı, hanımına işarettir. Bir kimse tanımadığı bir evin üzerin çıktığını görürse o evin kıymeti nisbetince bir kadınla evlenir. Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden ayrı bir evde görürse, bununla beraber şerre işaret eden söz de söylerse, o ev o kimsenin kabri olur. Bir kimse kendisini sağlam bir evde hapsedilmiş ve kapısı üzerine kilitlenmiş görürse, halbuki o ev de diğer evlerin ortasında olursa, o kimse için hayır ve nimete işarettir.

Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdüğünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresini üzerine alir. Evin kendisini yüklendiğini veya onunla beraber geldiğini gören kimsenin nafaka ve idaresi haniminin üzerine olur. Evinin, altından olduğunu görenin evinde yangın çıkar. Kendini küçük bir evden çıkıyor görse Rüyanız Hayrolsun, üzüntü ve gamdan kurtulur. Bir kimse bacasız bir evde olduğunu ve güneşin yahut ayın o haneye doğduğunu görürse o yerden bir kadınla evlenir.
Bir kimse evinde çamurla sıvanmış geniş bir odanın olduğunu görürse, halbuki o evde öyle bir oda yoksa o evde kadınların çokluğuna işarettir. Eğer o oda kireçle sıvanıp kiremitle yapılmışsa o kadının kötü sözlü münafık birisi olmasına işarettir.

Rüyada ev görmek eğer ev demirden yapılmışsa, hanımıyla beraber uzun ömürlü olmasına, rüyasında karanlık bir ev görmesi ise, kötü ahlaklı bir erkeğe işarettir.

Bir kimse bir evin, kendisini yüklendiğini ve içinde olan esya ile yürüdüğünü ve insanların da onunla beraber yürüdüğünü görürse, o ev halkına bir musibet erişir. Islak ve çamurlu bir eve girdiğini gören kimse, o ıslaklık ve çamur nisbetince hanımı tarafından gelecek üzüntü ve kedere girip, sonunda bu üzüntü ve kederden kurtulur.

Bir kimse rüyada bir şehirde bir bina yaptığını görürse, o kimse o şehirde evlenir ve bir çocuğu olur. Eğer kendi evini bulunduğu halinden geniş olarak görürse, hayır ve nimete ve bolluğa kavuşur ve hanımı tarafından servete erişir. Kendisini yeniden bir ev yapmak üzere temel atıyor gören kimseye büyük bir üzüntü isabet eder.

Rüyada ev görmek eğer ev yeni ise rüyada evi gören kimsenin düşmanının öleceğine işarettir. Kendisinin bir evi nakışladığını görürse o evde husumet ve şiddet meydana gelir. Bir kimse kendi evini karanlık görürse, menfaat ve rahatı olmayan uzak bir yolculuğa çıkar. Rüyada evini aydınlık görürse, çıktığı yolculukta hayırla karşılaşır. Kendi evini yıktığını görürse malına başkaları varis olur.

Rüyada ev görmek, kişinin dünyası ile ilgili haber verir. Bundan dolayi bir kimse rüyada kendisinin yeni sıvanmış, bütün bölümleriyle yeni bir evinin olduğunu görmesi, eğer fakir ise zengin olmasına, üzüntülü ise üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Eğer zanaatkar ise gördüğü evin güzelliği nisbetince devlet ve servete işarettir. Rüyayi gören günahkar ve kusurlu ise tövbe ve istiğfar eder. Evin darlığı rüyayı görenin cimriliğine, evin yeniliğine, evin mükemmelliği, rüyayi görenin tedbirine ve evin sıvası dinindeki metanetine işarettir. Evin tamiri rüya sahibinin sevincine, evin odaları rüyayi görenin hanımlarına, demirden ev, ev sahibinin uzun ömrüne, devlet ve servetine işarettir.

Bilinmeyen bir eve girdiğini ve çıkmaya muktedir olmadığını gören kimse ölür. Bilinmeyen bir eve girdikten sonra çıksa, hastalik sebebiyle ölüm derecesine yaklaşıp sonra kurtulmasına, eğer eve yalniz girerse ve orada bir takım ölüler görürse, o evde olanların hepsinin ölmesine işarettir.

Bir kimse evinden kızgın olarak çıktığını görürse hapsedilir. Bekar olan bir kimse, insanlan, rüyada, bilinen veya bilinmeyen bir yerde ev yaptıklarını görürse, şeref ve şan sahibi bir kadınla evlenmesine işarettir. Kendisinin yeni bir eve girdiğini görürse, evin sahibi veya evde oturan da orada olursa, eğer o kimse zengin ise zenginliği artar, fakir ise zengin olur.

Rüyada ev görmek ile ilgili diğer yorumlar:

 • Rüyada ev kiralamak çevre, mahalle, ilçe, şehir veya ülkeyi değiştirmeyi çok istediğinizi gösterir.
 • Rüyada ev yapmak hayatınızda yeni bir evre ya da yeni bir alan içine girdiğimizi gösterir.
 • Rüyada ev görmek eğer ev yeni ise yeni bir başlangıç ya da yeni bir başlangıç yapma zamanı geldiğini gösterir.
 • Rüyada kendi evini yıktığını görmek Rüyanız Hayrolsun duygusal zorluklar ve sıkıntılar anlamına gelir.
 • Rüyada ev aldığını görmek duygusal olarak uyumlu bir döneme girdiğinizi ifade eder.
 • Rüyada büyük ev görmek aile hayatından hoşlandığınızı, ailenizin sizin için çok önemli olduğunu gösterir.
 • Rüyada küçük ev görmek korku ve suçluluk sorunları ile mücadele ettiğinizi gösterir.
 • Rüyada müstakil ev görmek gerçek yaşamınızda bagımsızlık, özgürlük duygularınızın çok yoğun olduğunu ifade eder.
 • Rüyada bahçeli ev görmek Eğer hayatınızda bazı değişiklikler yaparak geleceğinize kendiniz karar vermek istiyorsanız bunun için vereceğiniz kararlar hakkında en uygun dönemde olduğunuzu işaret eder.
 • Rüyada havuzlu ev görmek birinin veya birilerinin sizin üzerinizde önemli bir etkisi olduğunu gösterir.
 • Rüyada kerpiç ev görmek eksikliği gösterir. Özel bilgilerinizin başkalarının eline geçtiğini gösterir.
 • Rüyada ahşap ev görmek uygusal karakter, geçmişe bağ, kökenlerine düşkünlük simgeler.
 • Rüyada Perili ev görmek korkulu anıları, tanımlanamayan duyguları ifade eder.
 • Rüyada ev görmek ev camdan ise insanların size ne söyledikleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ifade eder
 • Ruyada güzel bir ev görmek kendi ruh güzelliğinizi ve bu ruh güzelliğinin dış görünümünüze, yüzünüze yansıdığını
 • Rüyada demirden yapılmıs ev görmek sorumluluklarını kabul etmek ve daha fazla kendine güvenmeniz gerektiğini işaret eder
 • Rüyada altın ev görmek inanç sisteminizde değişiklikler, yaşamınızın maddi yönüne daha fazla önem vermeye başlamanız konusunda işarettir.
 • Rüyada Ev kredisi sizin borcuna karşı çok hassas bir yapınız olduğunu ve gerçek yaşamdaki finansal sıkıntılarınızı işaret eder.
 • Rüyada çatı katı Amaç, Hedef, Bastırılmış Düşünceler, Gizli Anıları simgeler
 • Rüyada ev sattığını görmek Yeni bir bakış açısıyla hayata bakmak ve en yüksek potansiyele erişmek için çaba
 • Rüyada ev yıktığını görmek belli bir ilişki ya da mevcut durum sebebiyle içinde bulunduğunuz isyankar hali temsil eder
 • Rüyada kilitli ev görmek Arkanda bıraktıklarınız hakkında merak ve endişe hissettiğinizi ifade eder
 • Rüyada evi tamir etmek içinizdeki bazı bilinçsiz duyguların kendini göstermek istediklerini
 • Rüyada bir taş ev görmek ağa bağınızı gösterir. Belirli bir durum veya ilişkinin sizi, hayatınızda sizin için önemli olan bazı değerlerden uzaklaştırdığını
 • Rüyada kapısız bir ev görmek sahip olduğunuz eski inançları, davranışları değiştirmek için neler yapmanız gerektiğini gösterir.
 • Rüyada balkonlu ev görmek bir iç sıkıntı, ayrılık korkusu, terkedilme endişesi taşıdığınızı simgeler.
 • Rüyada eşyalı ev görmek yaşamınızda güzel bir denge kurduğunuzu, iç huzura kavuştuğunuzu simgeler.
 • Rüyada eşyasız bir ev görmek iç huzura sahip olmadığınızı, bazı endişeler taşıdığınızı simgeler.
 • Rüyada yabancı bir ev görmek gerçek yaşamınızda bir güven sorunu sorunu yaşadığınızı simgeler.
 • Rüyada sıkıcı bir ev görmek çevrenizde sizi rahatsız eden bazı kişiler olduğunu veya o kişilerin davranışlarından hoşnut olmadığınızın habercisidir.
 • Rüyada temiz bir ev görme hemen hemen herşeyi yoluna koyduğunuzu, maddi ve manevi huzura kavuştuğunuzu simgeler.
 • Rüyada ev yaptırdığını görmek birisi veya birilerinin etkilemesiyle, desteği veya teşviği ile yapacağınız bir şeye işarettir.
 • Rüyada evini kiraya vermek değişim ihtiyacını simgeler. Bu değişim daha iyi yaşam standartına kavuşmak içindir.
 • Rüyada ev boyadığını görmek evinizde küçük fakat sizi çok sevindirecek mutluluklar yaşayacağınızı simgeler.
 • Rüyada ev aradığını görmek yeni roller üstlendiğinizi veya üstleneceğinizi simgeler.
 • Rüyada dağınık evde olduğunu görmek Duygusal olarak incinmiş olduğunuzu, bastırılmış anılar, gizli korkularınızı gösterebilir
 • Rüyada bir beyaz ev görmek Yaşamınızda rahat, bolluk ve bereketin olacağı, memnuniyet dolu günlerin geleceğini haber verir.
 • Rüyada gri bir ev görmek zihninizdeki gizli alanların sizi olumsuz etkilediği, düşüncelerinizin net olamadığını simgeler.
 • Rüyada pembe renkli bir ev görmek umutlarınızın en üst seviyede olduğu, hayallerinizin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu simgeler.
 • Rüyada ev görmek eğer ev yeşil renkli ise gerçek yaşamda huzur, sukunet, mutluluk dolu günlerin arifesinde olduğunuzu belirtir.
 • Rüyada ev görmek eğer ev kırmızı ise tehlikelerle dolu bir dönem yaşamakta olduğunuzu, dikkatli olmanız, yaptıklarınıza, söylediklerinize dikkat etmeniz gerektiğine işaret eder.
 • Rüyada ev görmek, eğer ev siyah ise büyük bir üzüntü yaşamakta olduğunuzu, kendinizi dış dünyaya kapattığınızı simgeler.
 • Rüyada karışık renkli ev bazı kararsızlıklar yaşadığınızı belirtir.
 • Rüyada ev görmek eğer ev badanasız ise yeni bir başlangıç için hazır olduğunuzu gösterir.
 • Rüyada sıvasız ev görmek günlük yaşamınızda yapmanız gerektiği halde yapmadığınız işler, yerine getirmediğiniz sorumluluklara işarettir.
 • Rüyada çatısı olmayan bir ev görmek yaşamınızın temel özelliklerinde bir eksikliği, bütünlüğün sağlanamadığını simgeler.
 • Rüyada penceresiz ev görmek kendinizi izole etmeye çalıştığınızı ancak başaramadığınız anlamına gelir
 • Rüyada dere kenarında bir ev çabalarınızın karşılığında mutlu bir aile yaşamına kavuşacağınızı simgeler.
 • Rüyada deniz kenarında bir ev görmek güzel hayat sürmek için istediklerinize yakında kavuşacağınızı simgeler.
 • Rüyada ev görmek, eğer ev orman içindeyse içinde bulunduğunuz zorlukların artık sona ermesi, sıkıntıların bitmesi anlamına gelir
 • Rüyada dağ evi görme tek başına hedeflerine ulaşmaya yaklaşmakta olduğunuzu simgeler
 • Rüyada bağ evi görmek Kadın tarafından gelecek bir iyi haber, bir maddi destek veya mirasa işaret eder.
 • Rüyada yazlık ev görmek yorgunluğunuzu, dinlenme ihtiyacınızı simgeler. Bu rüya dikkate alınmalıdır
 • Rüyada bacasız ev görmek düşüncelerinizi temizlemek, eski halinden kurtulmak için çaba sarf ettiğinizi gösterir

Rüyada Civciv Görmek

Rüyada Civciv Görmek

Rüyada Civciv Görmek Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

İslami rüya tabirleri açısından, rüyada civciv görmek hayra vesiledir. Detaylı anlatımımızı aşağıda bulabilirsiniz.

 • Rüyada yumurtadan çıkan civciv görülürse ve güzelse, hayatınızda zevk verecek değişimlere hazırlanıyorsunuz demektir.
 • Civcivin her rengi iyi sayılır.
 • Kümeste veya bahçede görmek bolluğa ve kısmete delalettir.
 • Rüyada civciv görmek  ; erken yaşta yuva kurup çocuk sahibi olmaya ve çok mutlu olmaya işarettir.
 • Rüyada civciv görmek sevinçle yorumlanır.
 • Rüyada civcivlere yem vermek aile içinde sevinecek bir toplantı yapılacağına; civcivleri avuç içine alıp sevdiğini görmek, bir çocuğunuz olacağına delalet eder.Rüyanız Hayrolsun
 • Zahmetsizce meydana gelecek rızık ve işe delalet eder.
 • Rüyada yumurtadan civciv çıktığı görülürse yaşamınıza renk katacak değişimlere hazırlanıyorsunuz demektir. Kümeste veya bahçede görülürse berekete ve kısmete işarettir.
 • Rüyada yumurtadan civciv çıkması kısmettir. Bolluğa işaret eder.
 • Rüyada civciv görmek sevinçle yorumlanır. Rüyada civcivlere yem vermek aile içinde sevinecek bir toplantı yapılacağına; civcivleri alıp avuç içine alıp sevdiğini görmek, bir çocuğunuz olacağına delalet eder.
 • Rüyada yumurtadan çıkan civciv görülürse ve de civciv güzelse, hayatınızda zevk verecek değişimlere hazırlanıyorsunuz demektir. Civcivin her rengi iyi sayılır. Kümeste veya bahçede görmek bolluğa ve kısmete delalettir.

Rüyada civciv görmek ile ilgili diğer yorumlar

 • Rüyada yumurtadan çıkan civciv görülürse ve de civciv güzelse, hayatınızda zevk verecek değişimlere hazırlanıyorsunuz demektir. Civcivin her rengi iyi sayılır. Kümeste veya bahçede görmek bolluğa ve kısmete delalettir.
 • Bir kimsenin rüyasında civciv görmesi; sevinçle tabir edilir.
 • Rüyanızda civcivlere yem verdiğinizi görmeniz; aileniz içinde sevinç verici bir toplantının yapılacağına,
 • kişinin rüyasında civcivleri eline alıp sevdiğini görmesi, o kişinin bir çocuğunun olacağına işaret eder.
 • Rüyanızda yumurtadan yeni çıkmış birtakım civcivler görmeniz; en kısa zamanda bir evlilik yaparak çok çocuklarınızın olacağına ve hayatınızın mesut ve bahtiyar bir şekilde geçeceğine yorumlanır.
 • Daha fazla bilgi edinmek için bir önceki yazımız olan Rüyada Çocuk ve Çocuklar Görmek başlıklı makalemizde Rüya Tabirleri, rüyada bebek görmek ve rüyada çocuk görmek konuları hakkında bilgiler verilmektedir.
 • Rüyanız Hayrolsun

Rüyada inek Görmek

Rüyada inek Görmek

Rüyada inek Görmek Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

Rüya tabirleri açısından rüyada inek görmek, hayırlara vesiledir. Konu ile ilgili detaylı anlatımımızı aşağıda bulabilirsiniz. Yorum kısmına sizin de inek ile ilgili rüyalarınızı bekliyoruz. Uzmanlarımız sizin için yorumlasın.

 • Rüyada inek görmek , kadın için evlenmeye, erkek için zenginliğe ve sevinçli haberlere yorulur.
 • Rüyada inekten süt sağmak, büyük bir menfaat elde etmeye ve işlerde muvaffak olmaya işarettir.
 • Sağdığınız ineğin sütünü içmek, fakir için zenginliğe, zengin içinse servetin daha da artmasına işarettir. Sağılan ineğin sütü içilmezse, yine mal ve servet toplamaya fakat bundan fayda görmemeye yorulur.

Rüyada inek görmek ile ilgili diğer yorumlar

 • Bir ineği sağdığını, fakat sütünden içmedigini gören, mal biriktirir, fakat onu harcamaz.
 • İneğin kendisi ile konuştuğunu gören, herkesin şaşıracağı derecede zengin olur.
 • Bir sığırın kendisine doğru geldiğini görene Rüyanız Hayrolsun, o yıl çok hayırlı ve mübarek olur.
 • Sığırın kendisine arkasına dönüp gittiğini görmek, o yılın iyi geçmeyeceğine işarettir. Bir sığırın kendisini ısırdığını veya boynuzu ile vurduğunu görmek, hastalığa delalet eder.
 • Rüyanızda bir ineğin görülmesi,  kadın için evlilik erkek için zenginlik anlamındadır.
 • Rüyasında süt sağan kişi yeni işlere atılacak ve bol para kazanacak demektir.
 • Rüyada süt içmek de içinde bulunduğunuz durumun daha iyi olacağını işaret eder.
 • Rüyada memeleri süt dolu inekler görmek, bereketin ve mutluluğun işaretidir.
 • Rüyada bir inek görülmesi , hayırlı kısmet, iyi niyetli, yardım seven kadın akrabadır. İneği sağmak, kadın akraba veya dosttan kısmet almaktır.Çok sütlü inek, zengin akraba anlamına gelir.
 • Memeleri süt dolu inek, bereketin ve bolluğun ifadesidir.
 • Rüyada inek görmek müjdeli haberler alacağınıza, bolluk ve berekete, kadın için evlenmeye, erkek için zenginliğe, hayra yorumlanır.
 • Rüyada inek sağdığını görmek mal sahibi olmaya, işlerinde muvaffak olmaya; inek sütü içmek zenginliğe, servetin artmasına işaret eder.

İslami rüya tabirleri açısından rüyada inek görmek

 • Bir ineğin evinize girdiğini görmek; mal elde edeceğinize…
 • Bir ineğin boynuzuyla size vurduğunu görmek; görevinizden azledileceğinize…
 • Bir ineğe arpa ve buğday yükleyip eve götürdüğünüzü görmek; rızkınızın bollaşacağına…
 • İnek eti yemek; mal ve miras elde edeceğinize ve gelirinizin artacağına…
 • İnek sütü görmek; şifa bulacağınıza…
 • İnek postu ve pisliği görmek; bahtınızın açılacağına ve mal elde edeceğinize…
 • İnek yavrusu (dana) satın alıp eve getirdiğinizi görmek; üzüleceğinize
 • Siyah bir ineğe bindiğinizi görmek; öncü ve saygın bir şahsiyet olacağınıza işarettir.
 • *İbn-i Sirin: Besili bir ineğe sahip olduğunuzu görmek; aynı yıl içerisinde rızkınızın bollaşacağına…
 • Zayıf ve cılız bir ineğe sahip olduğunuzu görmek; bunun aksine…
 • İnek eti görmek; mal elde edeceğinize…
 • İnek postu görmek Rüyanız Hayrolsun; mirasa konacağınıza…
 • İnekten süt sağıp içtiğinizi görmek; malınızın artacağına…
 • Gebe inek görmek; ümitleneceğinize…
 • Besili bir inek satın aldığınızı görmek; zengin bir kadınla evleneceğinize…
 • İnek satın aldığınızı ve onunla konuştuğunuzu görmek; rızkınızın bollaşacağına…
 • Bir inekle boğuştuğunuzu ve ineğin sizi ısırdığını görmek; karınızı aldatacağınıza…
 • Evinize bir ineğin girdiğini görmek; gelirinizin artacağına işarettir.
 • *Kirmani: Sığır eti sattığınızı görmek; alışveriş yapacağınıza…
 • Evinize veya oturduğunuz sokağa bir sığırın geldiğini görmek; hayır ve bereket elde edeceğinize…
 • Bir işle meşgul olduğunuz sırada bir ineğin gelerek sizi yere düşürdüğünü görmek; görevinizden azledileceğinize veya tacirseniz, malınızın azalacağına işarettir.
 • *Cabir Mağribi: Çok sayıda sığırınız olduğunu, birini kestiğinizi ve etinin bir grup tarafından paylaşıldığını görmek; bölgede yaşayan büyük bir şahsiyetin öldürüleceğine ve malının gasp edileceğine…
 • İneklerin yerleri eşelediklerini görmek; bol miktarda mal elde edeceğinize…
 • Sığırlarla boğuştuğunuzu görmek; büyük bir şahsiyetle aranızda husumet çıkacağına işarettir.
 • *Çağdaş Ulema: Rüyada inek görmek; bahtınızın açılacağına ve mutlu olacağınıza…
 • İnek sağmak; rahat para kazanacağınıza
 • Ölü inek görmek; yapacağınız bir işte çok zarar edeceğinize…
 • İnek ahırı görmek; ölümcül bir hastalıktan kurtulacağınıza işarettir.

Rüyada Gizlenmek Gizlendiğini Görmek

Rüyada Gizlenmek, Gizlendiğini Görmek

Rüyada Gizlenmek, Gizlendiğini Görmek Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

  Bir eve girip gizlendiğini gören kimse, taziye edilir. Bir kimse rüyada gizlenirse bir kız çocuğu olur.

 

  Rüyada gizlenmek şey üzerine yorumlanır. Bundan dolayı kendisinin bir dağda gizlendiğini görmek, kadr-u kıymeti olan bir kimseye itimat etmeye ve ona dayanmaya yorulur.

 

  Bir ağaca dayanarak gizlendiğini gören, alim bir kimseye meyleder. Rüyayı görenin hanımı hamile ise bir kız çocuğu dünyaya gelir. Bazen de gizlenmek, nifaka ve kötü amelleri söylemeye yorumlanır.

 

  Bir kimsenin rüyada bir şey gizlediğini görmesi, nifaka veya kötü iş sebebiyle gizlenmeye işarettir.

 

  Rüyada bir eve girip gizlendiğini görmek, rüya sahibinin teselli edileceğine alâmettir.

 

  Yine rüyada gizlenmek, gizlendiği şey üzerine delâlet eder.

 

  Rüyada bir dağa gizlendiğini görmek, kadr u kıymeti büyük bir zâta itimat ve dayanmaya delâlet eder.

 

  Rüyada bir ağaca dayanarak gizlendiğini görmek, âlim ve fazıl bir kişiye meyletmeye işarettir.

 

  Rüya sahibinin hanımı eğer hamile ise, bu rüya, kız çocuğu ile tâbir olunur.

 

Rüyanız Hayrolsun